Felhasználási feltételek

A freelove alkalmazást (továbbiakban: alkalmazás, app, szolgáltatás) a Easynet Kft. (székhely: 1135 Budapest, Jász. u. 53/A., adószám: 10719558-2-41, Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-09-164395, a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti.

A freelove alkalmazás tagjává, a jelen Felhasználási feltételek elfogadásával válhatsz. Ha szeretnél csatlakozni a freelove tagjaihoz, kérjük figyelmesen olvasd el ezt a megállapodást. Amennyiben nem fogadod el a megállapodás feltételeit vagy nem tartod be annak rendelkezéseit, nem használhatod az alkalmazást.

1. Kötelező érvényű megállapodás

Ez a megállapodás egy szerződés, amely meghatározza a jogilag kötelező erejű és érvényű feltételeket. Ahhoz, hogy a freelove tagja lehess, el kell fogadnod a felhasználási feltételeket. A Tag vagy Felhasználó kifejezés olyan személyt jelöl, aki az alkalmazásba regisztrálva használja a freelove szolgáltatásait, függetlenül attól, hogy ingyenes tagként vagy előfizetőként használja-e. Ezt a megállapodást, a freelove szabadon módosíthatja saját belátása szerint, de ezeket a módosításokat köteles a Felhasználó tudomására hozni, a változtatásokat közzétenni. A regisztráció a Felhasználók szabad akaratából tett önkéntes hozzájárulásán alapul.

2. A szolgáltatás felhasználói

A felhasználóvá válás feltétele a jelen felhasználási feltételek elfogadása, az alkalmazásba történő regisztráció a regisztrációs adatok megadásával vagy a facebook regisztráció használatával. A felhasználók a szolgáltatást csak saját nevükben, saját fényképükkel vehetik igénybe.

3. Jogosultság

Az alkalmazásba kizárólag 18. életévét betöltött természetes személy regisztrálhat. 18 éves kor alatt tilos az alkalmazás használata és a regisztráció! Az alkalmazás használatával a Felhasználó kijelenti és garantálja, hogy megfelelő jogosultsággal rendelkezik jelen megállapodás megkötésére és elfogadására, illetve vállalja, hogy a Megállapodás valamennyi feltételét betartja. A tagok garantálják, hogy semmilyen szervnél vagy hatóságnál nem szerepelnek nyilvántartásban mint szexuális bűnelkövetőek, illetve soha nem ítélték el bűncselekmény miatt.

4. A Tagság hatálya

Jelen megállapodás mindaddig hatályban marad, és kötelező érvényű a Tagokra nézve, amíg a Felhasználó tagja az alkalmazásnak. A tagság bármikor megszüntethető illetve felfüggeszthető. A fel nem használt előfizetés a tagság felfüggesztése esetén nem visszatéríthető. A freelove-nek joga van mindazon Felhasználók tagságának megszüntetésére, akikről úgy véli, hogy megsértették a Megállapodást, ebben az esetben sem jogosult a fel nem használt előfizetési díjak vagy kreditek visszatérítésére.

5. Használati feltételek, nem kereskedelmi célú felhasználás

Az alkalmazás vagy Szolgáltatás kizárólag személyes használatra szolgál ebből adódóan kizárólag természetes személyek használhatják. A tagok nem használhatják a szolgáltatást kereskedelmi célokra. A szervezetek, vállalatok, ügynökségek, vállalkozások nem válhatnak taggá és nem használhatják az alkalmazást. Amennyiben a jogosulatlan felhasználás gyanúja felmerül a freelove-nak jogában áll megtenni a megfelelő jogi lépéseket, amely polgári vagy büntetőjogi eljárást vonhat maga után.

6. A személyes adatok, a felhasználónév és jelszó biztonsága

A Felhasználó jelentős mértékben felelős a  regisztrációs folyamat során megadott felhasználónév és jelszó titkosságáért. A freelove erősen elkötelezett a személyes adatok védelmére, és minden titkosítási technikát felhasznál ennek érdekében. Azonban a Felhasználónak is védenie kell saját adatait, ezért kérjük, hogy a regisztráció során megadott, ill. a szolgáltatás használatához, valamint a belépéshez elengedhetetlen felhasználónevét és jelszavát a Felhasználó is a legnagyobb titoktartással kezelje saját védelme érdekében. Amennyiben a Felhasználó felhasználónevét, jelszavát, egyéb személyes adatait harmadik fél tudomására hozza, vagy hanyagul kezeli, hogy az harmadik fél tudomására juthat, azért a freelove felelősséget nem vállal.

7. Tulajdonosi jogok

A freelove a tulajdonosi jogait a Easynet Kft. birtokolja, aki megtart minden jogot a weboldal és az alkalmazás szerzői joggal védett anyagaira, védjegyeire és szellemi tulajdonjogaira vonatkozóan. Tilos az itt feltüntetett anyagok, információk másolása, módosítása, terjesztése.

8. Az alkalmazás és/vagy weboldal használatának irányelvei

Az alkalmazásban lehetőség van szöveges, képes üzeneteket küldeni, képeket feltölteni, megjeleníteni, továbbítani, hangüzeneteket küldeni. A szolgáltatásban tilos a tagoknak olyan anyagot, viedót, képet, szöveges üzenetet egyéb dokumentumot küldeni alkalmazáson belül vagy kívül, amely sérti az alkalmazandó jogszabályokat, mások szerzői jogát, védjegyét, üzleti titkát, szellemi tulajdonjogait, megsérti mások magánéletét, személyes adatait. Amely sértő, pontatlan tisztességtelen, megfélemlítő, rágalmazó, obszcén, fenyegető, visszaélő vagy gyűlölködő. A Felhasználó kijelenti és garantálja, hogy a regisztráció során megadott adatok és információk az igazságnak megfelelnek, vállalja, hogy azonnal frissíti amennyiben pontatlan vagy hamis. Erre a freelove-t is megkérheti, aki vállalja, hogy a kért módsításoknak eleget tesz. A freelove fenntartja a jogot, hogy nem köteles ellenőrizni minden egyes tartalmat, amely az alkalmazásban megjelenik. Viszont, jogosult minden olyan tartalmat eltávolítani, amely véleménye szerint sérti az alkalmazandó jogot, jelen megállapodást, vagy a freelove által képviselt elveket és értékeket. Jogosult az ilyen tartalmakat harmadik fél kérésére is eltávolítani. Tilos az alkalmazás biztonságának megsértése, vagy az erre irányuló próbálkozás, bejelentkezés mások fiókjába, amelyhez a Felhasználónak nincs hozzáférése és jogosultsága, illetve az erre irányuló próbálkozás, minden olyan tevékenység, amely a megfelelő felhatalmazás hiányában sérti mások személyiségi jogait vagy a biztonsági előírásokat. Tilos az alkalmazás működésének megzavarása, korlátozás nélkül bármilyen erre a célra irányuló tevékenységgel, a teljesség igénye nélkül mint pl. vírusok, túlterhelés, spam küldés, e-maillel, spammel az alkalmazás vagy a weboldal bombázása, bármi olyan tevékenység, amely az app, a szerver vagy a weboldal összeomlását okozhatja. Tilos a kéretlen e-mail küldése, beleértve a promóciókat, termékek ill. szolgáltatások reklámozása. Az információk, belépési azonosítók, személyes adatok, jelszavak, együttes nevén tartalmak manipulálása, közvetve vagy közvetlenül olyan szoftverek, robotok, keresők bármely más kézi vagy automatikus eszközök és programok használata amely sérti a freelove jogait,  tevékenységét és zavartalan működését.

Az alkalmazást csak és kizárólag törvényes célokra lehet felhasználni a barátság és a szeretet jegyében. Az alkalmazás használatának feltétele, hogy a Felhasználó vállalja és garantálja jelen megállapodás elfogadásával, hogy csak és kizárólag az építő jellegű ismerkedés, barátkozás, kapcsolatépítés jegyében, a freelove előírásainak és értékrendszerének megfelelően használja a freelove alkalmazást. A freelove tiltja és megtagadja azon Tagok számára a Szolgáltatás használatát, akik bármilyen hiányos, hamis, félrevezető, pontatlan, sértő, fenyegető, obszcén, rágalmazó, manipuláló tartalmat, információt jelenítenek meg mind magukról, mind más Felhasználókról vagy természetes személyekről. Tilos olyan tartalmak közzététele, amelynek publikálásához nem rendelkeznek teljes körű joggal, s amely sérti mások szerzői jogait.

Tilos a Felhasználónak a saját vagy tudomására jutott jelszavak közzététele, harmadik fél tudomására hozása. Felhasználó vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz a saját adatainak, jelszavának védelme érdekében.

Tilos a freelove védjegyének, kereskedelmi nevének, logójának, szlogenjének jogosulatlan közzététele, illetve minden olyan link, címke, kódok ill. bármilyen olyan eszköz használata amely más weboldalakra irányít vagy Szolgáltatásokat tesz közzé. Tilos azon anyagok felhasználása, közzététele, továbbítása, amely erőszakos és szexuális körülmények között ábrázolja, kihasználja a 18 éven aluliakat, illetve bármilyen erőszakos és sértő szexuális, illetve erőszakos ábrázolás és magatartás kortól és nemtől függetlenül. Valamint jelen Megállapodás elfogadásával vállalja, hogy jelenti a freelove-nak amennyiben Ő vagy bárki más 18 évesnél fiatalabb személlyel kerül kapcsolatba.

Tilos a Tagoknak a többi Tagnak reklámozni, bármilyen terméket vagy szolgáltatást eladni, levélszemetet és a korábbiakban már említett negatív tartalmat, üzenetet küldeni, közzétenni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a freelove értékeit, szabályait, rendelkezéseit, irányelveit megsérti, és ezzel más Felhasználóknak ill. a freelove-nak károkat okoz, a freelove-t kártérítés illeti meg.

Tilos a szerencsejáték, vagy erre irányuló tevékenység folytatása. Reklámok, piramis-sémák küldése, az alkalmazás vagy a szolgáltatás használata prostitúció elősegítésére, kérésére vagy terjesztésére, illetve minden olyan irányú tevékenység, cselekedet, magatartás, amely törvénybe ütköző, sérti a rendeleteket és szabályokat.

Tilos illegális tevékenységek folytatása, a Felhasználók, illetve a freelove munkatársainak bármilyen módon és eszközzel történő zaklatása.

Jelen megállapodás elfogadásával kijelenti, hogy soha semmilyen körülmények között nem fogja zaklatni, bosszantani, megfenyegetni, megfélemlíteni a freelove alkalmazás Felhasználóit, továbbá munkatársait, moderátorait, akik a Szolgáltatás zavartalan működésén és a minél jobb felhasználói élmények biztosításán illetve ezek fenntartásán dolgoznak. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy más Felhasználókkal és a freelove munkatársaival szembeni viselkedése bármikor fenyegető, sértő vagy a fent leírt módon elítélendő, fenntartjuk a jogot arra, hogy azonnali hatállyal megszüntessük tagságát, és freelove nem jogosult a fel nem használt előfizetési díjak vagy kreditek visszatérítésére. Amennyiben a Szolgáltatáson keresztül a Felhasználó bárkivel találkozót egyeztet, saját kockázatára és felelősségére teszi. Javasoljuk, hogy minden Felhasználó tegyen meg minden óvintézkedést, amelyet személyes biztonságának megóvása és védelme érdekében szükségesnek ítél. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás használatából adódóan más Felhasználók, és/vagy jogosulatlan személyek (hackerek) hozzáférnek és visszaélnek a Felhasználóra vonatkozó információkkal. Nem vállalunk felelősséget olyan visszaélésekért, melyeket más Tagok vagy engedély nélküli Felhasználók követtek el a Felhasználóra vonatkozó olyan információival és/vagy más anyaggal kapcsolatban, amit a Felhasználó tett közzé, vagy juttatott el más Tagok részére a Szolgáltatáson keresztül. A szerződésből fakadó esetleges felelősségünk esetén az általunk fizetendő kártérítés mértéke nem haladhatja meg annak az összegnek az ötszörösét, melyet a Felhasználó a Szolgáltatásért  fizet jelen szerződés hatálya alatt. Amennyiben nem várt személyes adatokat érintő incidens következik be, a freelove 72 órán belül eleget tesz a bejelentési kötelezettségének. A freelove alkalmazás minden tőle elvárhatót megtesz a rá bízott személyes adatok védelmének biztosítása érdekében.

9. Szerző jogok védelme

Tilos a freelove-n a szerzői joggal védett anyagok, védjegyek, egyéb tulajdonosi adatok bármilyen módon történő közzététele, terjesztése vagy reprodukálása a tulajdonjogok birtokosának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy munkáját szerzői jogsértésnek minősített módon másolták, terjesztették, kérjük jelezze a support@freelove.app e-mail címen, amelyben mindenképpen tüntesse fel az alábbi információkat: a szerzői jogok tulajdonosának vagy a nevében eljárni jogosult személynek az elektronikus vagy fizikai aláírása, a szerzői jogvédelem alatt álló mű azonosítása, amelyet megsértettek, azon anyagok, leírások beazonosítása, elérhetőségek megadása, amelyek elegendőek ahhoz, hogy a freelove vagy képviselője felvehesse a Sértettel a kapcsolatot pl. e-mail cím, telefonszám. Szükséges a Sértett nyilatkozata, hogy az általa kifogásolt anyag közzétételét vagy felhasználását nem engedélyezte. Tilos azon védjegyek, logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek használata amelyek a freelove szellemi tulajdonát képezik, nem sokszorosíthatóak, nem használhatóak, nem adhatók ki, nem terjeszthetők, nem képezhetik adásvétel tárgyát, és nem jeleníthetők meg kifejezett, előzetes, írásos engedélyünk nélkül.

10. Előfizetések, tranzakciók

Az alkalmazást letölteni, és a Szolgáltatásra előfizetni az Apple Store és a Google Play segítségével lehet. Az előfizetés automatikusan meghosszabbodik az előfizetési időszak lejárta után. Amennyiben a továbbiakban nem szeretnéd igénybe venni szolgáltatásunkat, úgy az előfizetés leállítása szükséges. Az előfizetési díj nem visszatéríthető. Kérjük, hogy az alkalmazásplatform feltételeit is olvasd el, amelyek az alkalmazásvásárlásokra vonatkoznak.

A freelove szigorú visszatérítésre vonatkozó szabályokkal rendelkezik. Minden előfizetésre vonatkozó vásárlás végleges. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy megvásárolja az előfizetést, tudomásul veszi, hogy sem teljes, sem részleges visszatérítés nincs, továbbá egyetért azzal, hogy a fel nem használt előfizetés nem kerül jóváírásra. Lehetőség van a tagság felfüggesztésére is, azonban a a fennmaradó, fel nem használt előfizetések szintén nem visszatéríthetőek. A megvásárolt előfizetések nem átruházhatóak, a Felhasználó elfogadja, hogy fiókjának megszüntetése vagy felfüggesztése esetén semmilyen más Felhasználó részére a fennmaradó előfizetés vagy kredit nem ruházható át. A freelove fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármennyi ideig terjedő időtartamra ingyenes tagságot adjon bármelyik tagjának, vagy akár az összes felhasználónak, ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy ezt bármikor vissza is vonhatja. Nem jár visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a freelove-nek felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

Premium előfizetés

A freelove a szolgáltatás teljeskörű használatáért előfizetési díjat kér. A mindenkori előfizetési díjat a Szolgáltató a díj megfizetésére rendelkezésre álló szolgáltatási felületeken teszi közzé. A szolgáltatási díjakat a Tagok mobilvásárlás keretében alkalmazáson belüli vásárlással tehetik meg.

11. Szolgáltatás

A freelove nem garantálja, hogy az alkalmazás mindig teljes mértékben működni fog, ugyanakkor mindent megtesz a felmerülő hibák elhárítására a lehető legrövidebb időn belül. Abban az esetben, ha a Szolgáltatás 72 óránál hosszabb ideig nem üzemel, az előfizetés és a kreditek arányosan jóváírásra kerülnek, semmiképpen sem vesznek el.

12. Felhasználói információk

Amikor a Felhasználó regisztrál a freelove alkalmazásba, kérni fogjuk bizonyos adatok, információk megadását, beleértve a telefonszámot, valamint azon adatokat, amelyek az Adatvédelmi Szabályzatban feltüntetésre kerültek. Az ezzel kapcsolatos további részletekért kérjük tekintse meg az Adatvédelmi irányelveket.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a freelove részben vagy egészben nyilvánosságra hozhatja a Felhasználók által megadott adatokat, információkat, amennyiben ezt a törvény előírja, vagy úgy ítéli meg, hogy ezzel megvédi mások jogos érdekét, megóvja valakinek a biztonságát, jogos tulajdonát, vagy ha úgy ítéli meg, hogy valakit (beleértve a Felhasználókat, a freelove munkatársait) erőszak vagy szándékos károkozás veszélye fenyeget.

A freelove fenntartja magának a jogot, hogy nyilvánosságra hozzon minden olyan információt, amelyet a Felhasználó a Szolgáltatás használata során megadott, amennyiben felmerül a bűncselekmény gyanúja, amely magában foglalja korlátozás nélkül az idősebb emberekkel való visszaélést, a gyermekekkel való visszaélést, a gyermekbántalmazást, pornográfiát, a házastársakkal való visszaélést, a fenyegetést, a családon belüli erőszakot. freelove elítéli az erőszak és az erőszakos cselekedetek mindennemű formáját, ezért ha ilyet tapasztal, vagy ennek gyanúja felmerül, korlátozás nélkül joga van bevonni a Bűnüldöző Szerveket, a Hatóságokat, a Gyermekvédelmi Szolgálatot és minden Hatóságot, akik az ilyen esetekben jogosultak eljárni.

13. Szavatosság

A Szolgáltatás, amelyet biztosítunk, nem garantálja, hogy meg fog felelni a Felhasználó követelményeinek, céljainak és/vagy elvárásainak. Mi csupán a Szolgáltatást biztosítjuk, nem pedig annak eredményességét, így nem felelünk azért, ha az előfizetés tartama alatt a Felhasználónak nem jön létre kapcsolata más Tagokkal. Nem szavatoljuk a Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető információk helyességét semmilyen formában. Nem vállalunk szavatosságot a Szolgáltatás eredményeiben, hozzáférhetőségében, és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak. Nem ellenőrzünk le minden egyes Adatlapot a tekintetben, hogy azok helyesek és nem félrevezetők-e, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy megpróbáljuk kiszűrni a nem hiteles felhasználókat, ezért a profil hitelesítésére lehetőséget biztosítunk, amely a Felhasználó önkéntes magatartásán és hozzájárulásán alapul. Nem állítjuk vagy szavatoljuk, hogy az adatlapokon szereplő információk helyesek, és nem vállalunk semmilyen kötelezettséget arra nézve, hogy ellenőrizzünk bármely információt, bármely Adatlapon. A freelove nem köteles az alkalmazáson közzétett információkat helyességét ellenőrizni. Nem veszünk részt a Tagok közötti tényleges kommunikációban, éppen ezért nem ellenőrizzük az információk helyességét, valódiságát és pontosságát. A Tagok hozzájárulnak, hogy a más tagokkal folytatott interakciókért saját maguk felelnek. A freelove nem köteles ellenőrizni a vitákat a Tagok között. Az alkalmazás a Felhasználók közötti kezdeti kapcsolat megteremtésének eszköze, bármi, ami ezen túlmutat, az a Felhasználó saját felelősségére történik, ezért a freelove felelősséget nem vállal. Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás olyan késedelmes teljesítéséért és/vagy más hasonló problémákért, amiket ésszerűen befolyásolni nem áll módunkban, beleértve – nem kizárólagosan – a vis majort, háborút, árvizeket, tűzesetet, munkaügyi vitákat, sztrájkokat, munkabeszüntetéseket, lázadásokat, polgári zavargásokat, rosszhiszemű károkozásokat, robbanásokat, kormányrendelkezéseket és hasonló eseményeket.

14. Linkek

Szolgáltatásunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a freelove nem vállal felelősséget. A linkek weboldalra/alkalmazásba való kerülése nem azt jelenti, hogy azt jóváhagytuk. Ha a Felhasználó úgy dönt, hogy egy harmadik féltől származó weboldalt használ, ezt saját felelősségére teszi. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a freelove nem felelős sem közvetve, sem közvetlenül az olyan károkért és veszteségekért, amelyeket az ilyen tartalmak vagy információk használata okozott, vagy állítólag okozott.

15. Panaszkezelés

A vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszokat a jelen Megállapodásban rögzített elérhetőségek valamelyikén  tudja a Felhasználó megtenni. A panaszkezelésünk minden esetben díjmentes. A panaszügyet a beérkezést követően megvizsgáljuk és a vizsgálat eredményéről a   közlését követő 30 napon belül, de minél hamarabb  írásbeli választ küldünk. A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján vizsgáljuk meg, orvosoljuk vagy utasítjuk el. Válaszlevelünkben kitérünk a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A tájékoztatást egyértelmű, közérthető indokolással látjuk el, melynek során egyszerű nyelvezetet használunk, kerülve a jogi  szakkifejezések indokolatlan használatát. Törekszünk arra, hogy válaszlevelünkben valamennyi kifogásra érdemi választ adjunk.

A panaszkezelés során következő adatokat kezeljük: Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, a panasz oka, leírása, a panasszal kapcsolatos igény, a panasz alátámasztásához szükséges dokumentumok, képernyőfotók, hangi ill. képi üzenetek ill. a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adatok, információk. A panaszkezelés során a benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

16. Károkért való felelősség

A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A Felhasználó az alkalmazás telepítésével és jelen felhasználási feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatót kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a felhasználó alkalmazás-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered.

17. Eljáró bíróság és alkalmazandó jog

Jelen Megállapodás alkalmazására és értelmezésére a magyar jog az irányadó. A Felek jelen szerződésükkel kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét, hogy tárgyaljon bármely, jelen Szerződési Feltételekkel kapcsolatos jogvitát, beleértve korlátozás nélkül annak érvényességét, értelmezését, teljesítését, megszűnését és megszűnésének következményeit. Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-118052/2017

Amennyiben Felhasználóink úgy gondolják, hogy megsértettük személyes adataik védelméhez való jogukat, igényükkel bírósághoz fordulhatnak, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu) segítségét is. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a felhasználó (érintett) választása szerint – a felhasználó (érintett) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Menu